Capricorn Headhunting AS

Rekruttering

Sterkt forenklet kan beskrivelsen av en rekrutteringsprosess reduseres til noen få hovedpunkt

1. Utvikle en stillingsprofil, basert på virksomhetens situasjon, strategier, mål, verdier og kultur.

2. Et effektivt søk etter kvalifiserte kandidater, ved aktivt søk, annonsering, bruk av sosiale media etc.

3. Sikre kvalitet i informasjon om og vurdering av kandidatenes egnethet for stillingen, gjennom intervjuer, dokumenter, referansesamtaler og tester.

4. Intervju sammen med oppdragsgiver og valg av kandidat til stillingen.


 
   

 

    


 

Capricorn icon

CAPRICORN AS, Apotekergata 9A, Postboks 252, 6001 Ålesund, rolf.klock@capricorn.no, +47905 37 898