Ansettelse av ledere er risikosport!

Ansettelse av ledere er risikosport!

Publisert av Rolf Klock

Alle vet at ansettelse av en ny leder eller annen medarbeider medfører risiko, risiko for at ting ikke fungerer og utvikler seg slik en hadde tenkt.

Det er mange typer risiko ved en rekruttering. Det er en risikoen for at en selv har vurdert situasjonen feil og søkt etter feil person. Det er en risiko for at en tidlig i prosessen overser en kandidat som kunne vært det beste valget.

Men det de fleste frykter aller mest er selvfølgelig den risikoen en løper for å gjøre en feil ansettelse, at ting ikke fungerer og utvikler seg slik en hadde tenkt. Jeg tenker at denne risikoen har to aspekter ved seg som en bør tenke på.

  • Den risikoen en velger å ta om en ansetter en kandidat, uten at en har klart å utvikle et troverdig personbilde av kandidaten.
  • Den risikoen en velger å ta om en ansetter en person til å gjøre en jobb som vedkommende ikke har gjort tidligere

Den førstnevnte risikoen bør en så absolutt ikke ta. Velger en å ansette en person når en ikke greier å skape et troverdig personbilde eller en lar seg sjarmere av noen sider kandidaten, da vet en ikke hva en gjør eller hva en får.

Den sistnevnte risikoen skal en vurdere å ta om en føler at der ligger en spennende mulighet. Det er på denne måten en kan løfte frem og utvikle nye dyktige ledere og andre medarbeidere.

Godt arbeid når en rekrutterer kan være med å redusere denne risikoen ved en ansettelse, men kan ikke eliminere den.