Capricorn Headhunting AS

Capricorn er et konsulentselskap med spisskompetanse og bred erfaring innen rekruttering av toppledere, mellomleder og annet nøkkelpersonell.

Capricorn arbeider også med rekruttering av styreledere/- styremedlemmer og andre utvalgte oppgaver knyttet til strategi, forretnings- og organisasjonsutvikling.

Capricorn har kontor i Ålesund og arbeider i hovedsak med oppdrag for private og offentlige virksomheter på Nordvestlandet.

 


 
   
Capricorn icon

CAPRICORN AS, Apotekergata 9A, Postboks 252, 6001 rolf.klock@capricorn.no, +47905 37 898