Når eier ønsker avløsning som daglig leder

Når eier ønsker avløsning som daglig leder

Publisert av Rolf Klock

Å være den som skal erstatte eier som daglig leder er en meget krevende oppgave som ofte ender i grøfta.

Når en eier av et selskap ønsker avløsning som daglig leder skapes ofte en meget utfordrende situasjon, for selskapet, eier, styret, ny daglig leder og andre ansatte i virksomheten. Mange har opplevd dette.

Aksjeloven og retningslinjer for god selskapsstyring skiller klart mellom ansvar, myndighet, funksjoner og roller for eiere, styre og daglig leder i et selskap. I en situasjon hvor en eier også er styremedlem og daglig leder, er disse rollene blandet og det er ofte uklart hvem som er på banen - eieren, styret eller daglig leder.

I tillegg - den suverene posisjonen til en eier/daglig leder påvirker også hvordan selskapets ledergruppe fungerer. Ledergruppen er vanligvis mer avhengig av daglig leder enn en vil finne i et selskap hvor rollene og funksjonene til eiere, styre og adm. direktør er tydelige og skilt.

Når en eier som også er daglig leder ønsker avløsning som daglig leder, er det derfor på mange måter to hovedalternativer:

  1. Eier kan etablere en selskapsstyring basert på aksjeloven og retningslinjer for god selskapsstyring, med tydelig rolle- og funksjonsdeling mellom eiere, styret og daglig leder. Eier kan selv gå inn i en rolle som styremedlem i selskapet.
  2. Eier kan gå inn som arbeidende styreleder og samspille med ny daglig leder med en tettere oppfølging og styring/påvirkning en for alternativ 1. Noe av den uklare rollefordelingen en hadde i kombinasjonen eier/daglig leder vil da fortsatt eksistere. 

For eier er Alternativ 1 det mest krevende og fordrer at eier er trygg på og føler seg komfortabel med å ta vare på sine interesser fra en styreposisjon, med et kompetent styre som sine støttespillere. Om eier velger selv å gå inn som styreleder blir situasjonen ekstra krevende og kan lett gli over i Alternativ 2.

Det er viktig at en er bevisst hva en velger av disse hovedalternativene, valget vil og må påvirke profil på ny daglig leder for at løsningen skal være vellykket over tid. En ny daglig leder ansatt for å fungere under Alternativ 1, vil ikke fungere under Alternativ 2, og vise versa.