Header-bilde

FORSIDE > REKRUTTERING

Rekruttering

Ansettelse av en ny leder er krevende og en feil ansettelse kan bli meget dyrt. Risikoen kan ikke elimineres, men den kan reduseres ved godt arbeid.

Capricorn AS har spisskompetanse og bred erfaring med å bistå private og offentlige virksomheter på Nordvestlandet med rekruttering av toppledere, mellomleder og annet nøkkelpersonell.

Sterk forenklet kan en god rekrutteringsprosess beskrives med noen få hovedpunkt:

  • Sett et klart og realistisk mål
  • Ha tilgang på nok kvalifiserte kandidater
  • Bygg opp troverdige personbilder av de mest aktuelle kandidatene
  • Mist ikke målet av syne når du gjør ditt valg

Capricorn AS har systemer, rutiner og verktøy som sikrer en god rekrutteringsprosess som tar vare på alle viktige sider ved en rekruttering, i nært samspill med våre oppdragsgivere.

Se gjerne vår blogg med informasjon, refleksjoner og tanker rundt enkelte temaer knyttet til dette.