Ass. daglig leder

Ass. daglig leder

Publisert den 23.12.2019 av Rolf Klock

Spennende lederstilling i en bedrift med interessante utviklingsmuligheter.

Kristiansund Mekaniske AS er et reparasjonsverft og mekanisk verksted i Vågen i Kristiansund. Reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip er hovedarbeidsområdet. I tillegg har bedriften utviklet egne produkter med spennende muligheter i markedet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Bedriften har i underkant av 40 ansatte og omsetningen de senere årene har vært i området 30-40 mill. kr med positive resultater.


Ass. daglig leder vil være daglig leders nærmeste medarbeider og stedfortreder, og ha sentral rolle i den videre utvikling av bedriften. Viktige ansvars- og arbeidsområder vil bl.a. være knyttet til den løpende drift og videre utvikling av virksomhetens økonomisk/administrative funksjoner, samt markeds- og forretningsutvikling.

Vi søker en person med økonomisk/administrativ utdannelse og relevant erfaring, som er analytisk orientert og kan arbeide selvstendig, men som også kan samarbeide og være med å utvikle virksomheten videre i samspill med andre.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder Ole Marius Mollan, mobil 982 03 593, eller vår rådgiver Rolf Klock hos Capricorn AS, mobil 905 37 898.

Skriftlig søknad med CV sendes rolf.klock@capricorn.no innen 20. januar 2020.