Drømmekandidaten

Drømmekandidaten

Publisert av Rolf Klock

Er du på jakt etter en ny leder og tror at du har funnet drømmekandidaten? Da vil jeg anbefale at den forbli der, i dine drømmer.

Når noe virker for godt til å være sant, så er det som regel akkurat slik det er.

Dyktige ledere er som alle oss andre, de har sine styrker og svakheter. Men det som gjør de til dyktige ledere er at de kjenner sine sterke og svake sider, og greier å bruke disse i et konstruktivt i samspill med andre mennesker på en måte som gjør at de lykkes med sine forsetter.

Om en har lykkes som leder i en situasjon, så er det ikke selvsagt at en lykkes på samme måte i en annen situasjon og med helt andre mennesker rundt seg.

Derfor er det som oftest slik, at en vellykket ansettelse av en ny leder kommer som et resultat av en prosess hvor en til slutt gjør et valg mellom flere enn én vel kvalifiserte kandidater. En prosess hvor en har veid styrker og svakheter hos virkelig mennesker opp mot hverandre, og opp mot den situasjonen som den nye lederen skal inn i.

En slik prosess er avhengig av at det er gjort en realistisk vurdering av dagens situasjon og fremtidige mål og ambisjoner for virksomheten, og at det er utviklet og kvalitetssikret troverdige personbilder av kandidatene. Sist, men ikke minst, at en har et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater, slik at man har et reelt valg.

Verdien av å ha et reelt valg mellom flere vel kvalifiserte kandidater kan nesten ikke overdrives.