Feilansettelser er dyrt!

Feilansettelser er dyrt!

Publisert av Rolf Klock

Feilansettelse av en leder er dyrt, kanskje langt dyrere og mer vidtrekkende enn en i første omgang tenker.

Å ordne opp etter en feilansettelse, har i likhet med all annen avviksbehandling, ett fellestrekk - jo lenger vekk fra situasjonen hvor feilen oppsto en er kommet, jo dyrere og mer komplisert er det å rette opp avviket. Det er derfor viktig at en er mentalt forberedt på at dette kan skje og at en er villig til å gå inn i situasjonen om den skulle oppstå.

Noen direkte kostnader er enkle både å indentifisere og kvantifisere, og nesten ikke til å unngå:

  • Kostnader knyttet til selve rekrutteringen.
  • Kostnader knyttet til oppsigelse av lederen, som advokathonorar etc.
  • Kostnader knyttet til en sluttavtale/etterlønn.

I tillegg kommer en rekke indirekte kostnader og tap. Kostander og tap som ikke like lett hverken lar seg indentifisere eller kvantifisere.

  • Tap knyttet til bruk av tid og oppmerksomhet hos styret og andre ledere i selskapet for å rydde opp i situasjonen
  • Tap knyttet til løpende drift, sviktende motivasjon og engasjement hos ledere og andre medarbeidere som blir negativt påvirket, det siste med mulige sykemeldinger og oppsigelser som følge.
  • Tap knyttet til manglende fremdrift i den videre utvikling av virksomheten.

Felles for disse siste områdene er at de ofte er de aller største og mest vidtrekkende, og at de vokser nærmest eksponentielt med tiden en lar situasjonen utvikle seg, før en tar tak og rydder opp.

Gjelder dette virksomhetens øverste leder åpner arbeidsmiljøloven for at en kan forhåndsavtale seg bort fra lovens generelle beskyttelse mot en oppsigelse. Den type sluttavtale vil jeg så absolutt anbefale at alle virksomheter benytter.

Som alltid. Godt arbeid med rekruttering av en ny leder kan være med å redusere risikoen for en feilansettelse, men kan ikke eliminere denne risikoen.