Gode lederkandidater ønskes

Gode lederkandidater ønskes

Publisert av Rolf Klock

Ja, hvem ønsker ikke gode kandidater når en skal ansette en ny leder. Men hvordan skaffer en seg dette?

Om vi går et par-tre tiår tilbake i tid, var jakten på de gode kandidatene i all hovedsak knyttet til annonsering i trykte media eller at et rekrutteringsselskap gjennomførte et aktivt søk.

Siden den gang har mye endret seg, men noe står også fast. Prinsipielt er det fortsatt to muligheter for å få kontakt med de gode kandidatene. Enten melder kandidatene selv sin interesse fordi de på en eller annen måte er blitt oppmerksom på en ledig stilling. Eller, potensielle kandidater bringes inn i prosessen ved å bli direkte kontaktet av et rekrutteringsselskap. Den største utviklingen og endringen er kommet med alle kanalene vi i dag har for kommunisere med omverdenen. Trykte media er i stor grad skiftet ut med nettaviser, sosiale media og nettbaserte markedsplasser. Mulighetene er blitt mange, men vi vet ikke alltid hvem vi virkelig når gjennom disse kanalene.

I jakten på de gode kandidatene kan en sterkt forenklet dele arbeidsmarkedet i tre. Noen få som er arbeidsløse og søker ny jobb, og noen flere som er i jobb men ønsker en endring. Om en tror at der er nok gode kandidater i disse to gruppene, er svaret som regel greit. Stillingen lyses ut og nok kandidater melder seg selv. Situasjonen er langt mer utfordrende om en også trenger kandidater fra den siste og aller største gruppen, de som er i jobb og ikke går og tenker på et skifte. Er en avhengig av kandidater fra denne gruppen er svaret ofte at en engasjerer et rekrutteringsselskap for å gjennomføre et aktivt søk, gjerne i kombinasjon med en utlysning av stillingen.

Dette sterkt forenklede bildet tilslører en del forhold som også kan påvirke valget av søkemetode, både den ene og andre veien. Noen ledere vil være forsiktig med selv å eksponere sin interesse for å skifte stilling. Noen stillinger og virksomheter vil alltid få oppmerksomhet fra hele arbeidsmarkedet, alle/mange ønsker å jobbe der. Andre stillinger og virksomheter er mer ukjent og får ikke den samme oppmerksomheten.

Det som er sikkert er at en direkte henvendelse gjennom et aktivt søk treffer potensielle kandidater på en helt annen måte enn noe som blafrer forbi over en avisside, en nettside, i sosiale media eller en e-post. En direkte henvendelse gjennom et aktivt søk gir mulighet til presentere både virksomheten og utfordringene som ligger i en stilling på en måte som gir oppmerksomhet hos den en henvender seg til. Samtidig er det første skrittet til en videre dialog åpnet. Ved en utlysing av en stilling er det kandidatene selv som må ta dette første skrittet.