Capricorn Headhunting AS

Annonsering

 
Annonsering er fortsatt den mest benyttede søkemetoden. I tillegg til annonsering i dagspressen, kan dette også omfatte annonsering i fag-/bransjepresse, web-sider som finn.no og sosiale media som LinkedIn og Facebook.

Annonsering favner bredt, men treffer ikke med samme styrke som en direkte henvendelse gjennom et aktivt søk. Annonsering er effektivt når der er mange potensielle kandidater til en stilling og som et supplement til et aktivt søk.

Annonsering av ledige stillinger er også en positiv profilering av virksomheten.


 
   

 

       


 

Capricorn icon

CAPRICORN AS, Apotekergata 9A, Postboks 252, 6001 Ålesund, rolf.klock@capricorn.no, +47905 37 898